ანგარიშები

სააგენტოს 2016 წლის 9 თვის ანგარიში                              ჩამოტვირთე (PDF)

სააგენტოს 2015 წლის ანაგარიში                                        ჩამოტვირთე (PDF)

სააგენტოს 2014 წლის ანაგარიში                                        ჩამოტვირთე (PDF)

სააგენტოს 2013 წლის ანაგარიში                                        ჩამოტვირთე (PDF)

სააგენტოს 2012 წლის ანაგარიში                                        ჩამოტვირთე (PDF)

სააგენტოს 2007 - 2012 წლების წლიური ანგარიში            ჩამოტვირთე (PDF)