ვაკანსიები


ინფორმაცია საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველთათვის

საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე დარეგისტრირება და ელექტრონული ფორმით განაცხადის წარდგენა სასურველ ვაკანსიაზე.

   

2014 წლის 1 ოქტომბრის კონკურსის საბოლოო შედეგები

             

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში

             

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების შედეგები

             

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი

             

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში 

             

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის 1ეტაპის შედეგები 

             

ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 

             

ჩამოტვირთვა

   

გასაუბრების გრაფიკი 

             

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 22.01.2015               ჩამოტვირთვ
   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის თებერვალი

              ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის თებერვალი 

              ჩამოტვირთვა
    მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის    გასაუბრების შედეგები                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის თებერვალი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის მარტი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აპრილი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის მაისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის მაისი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივნისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ივნისი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის ივნისი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის ივნისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივლისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო               ჩამოტვირთვა
   
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო
              ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აგვისტო               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის აგვისტო               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე               

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი         
             

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 11 სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის II ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე               ჩამოტვირთვა
    სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის ოქტომბერი                ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 4-9 ნოემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 5 ნოემბერი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 6 ნოემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 13 ნოემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ნოემბერი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 26-27 ნოემბერი                ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 1 დეკემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 8 დეკემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 დეკემბერი                ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის დეკემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის იანვარი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის იანვარი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 21 იანვარი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 11 თებერვალი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 16 თებერვალი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 29 თებერვალი 1 მარტი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4 მარტი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის მარტი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 17 მარტი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 30 მარტი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის 7 მარტი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 11 აპრილი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 19-20 მაისი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 30 მაისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 7 ივლისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის ივლისი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 12 აგვისტო               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 13 სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი               ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4-7 ოქტომბერი               ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 12 ოქტომბერი

              ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი  

               ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის  7 დეკემბერი

               ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამარჯვებული 2016 წლის 19 დეკემბერი

               ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 16 იანვარი 

               ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2017 წლის 30 იანვარი

               ჩამოტვირთვა