ვაკანსიები


ინფორმაცია საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველთათვის

საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე დარეგისტრირება და ელექტრონული ფორმით განაცხადის წარდგენა სასურველ ვაკანსიაზე.

   

2014 წლის 1 ოქტომბრის კონკურსის საბოლოო შედეგები

                       

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში

                       

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების შედეგები

                       

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი

                       

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში 

                       

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის 1ეტაპის შედეგები 

                       

ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 

                       

ჩამოტვირთვა

   

გასაუბრების გრაფიკი 

                       

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 22.01.2015                         ჩამოტვირთვ
   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის თებერვალი

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის თებერვალი 

                        ჩამოტვირთვა
    მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის    გასაუბრების შედეგები                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის თებერვალი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის მარტი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აპრილი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის მაისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის მაისი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივნისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ივნისი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის ივნისი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის ივნისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივლისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო                         ჩამოტვირთვა
   
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო
 
 
 
 
 
              ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აგვისტო                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის აგვისტო                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                         

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი         
                       

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 11 სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის II ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                         ჩამოტვირთვა
    სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის ოქტომბერი                          ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 4-9 ნოემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 5 ნოემბერი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 6 ნოემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 13 ნოემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ნოემბერი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 26-27 ნოემბერი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 1 დეკემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 8 დეკემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 დეკემბერი                          ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის დეკემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის იანვარი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის იანვარი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 21 იანვარი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 11 თებერვალი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 16 თებერვალი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 29 თებერვალი 1 მარტი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4 მარტი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის მარტი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 17 მარტი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 30 მარტი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის 7 მარტი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 11 აპრილი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 19-20 მაისი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 30 მაისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 7 ივლისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის ივლისი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 12 აგვისტო                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 13 სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი                         ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4-7 ოქტომბერი                         ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 12 ოქტომბერი

                        ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი 

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის  7 დეკემბერი

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამარჯვებული 2016 წლის 19 დეკემბერი

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 16 იანვარი 

                         ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2017 წლის 30 იანვარი

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის  9 მარტი

                         ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2017 წლის 30 მარტი

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამარჯვებულები 2017 წლის 28 აპრილი

                         ჩამოტვირთვა
   

ბრძანება 2017 წლის მაისი

                         ჩამოტვირთვა
    ბრძანება 2017 წლის ივნისი                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის ივნისი                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 12 ივნისი                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 27 ივნისი                          ჩამოტვირთვა
    ბრძანება 2017 წლის 3 აგვისტო                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 30 აგვისტო                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 11 სექტემბერი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამარჯვებული 2017 წლის 12 ოქტომბერი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 12 ოქტომბერი                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 30 ოქტომბერი                          ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 8 ნოემბერი                          ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის  22 ნოემბერი                          ჩამოტვირთვა
    წარდგენა 2017 წლის 28 დეკემბერი                          ჩამოტვირთვა
   

წარდგენა 2017 წლის 28 დეკემბერი

                       

 ჩამოტვირთვა 

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 1 მარტი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 5 მარტი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 14 მარტი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამარჯვებული 2018 წლის 28 მარტი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 2 აპრილი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 2 აპრილი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 3 აპრილი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

ეკონომიკური, ინსპექტირებისა და იურიდიული სამსახურის უფროსების გასაუბრების გრაფიკი 

                       

 ჩამოტვირთვა

   

დასანიშნად წარსადგენი სამსახურის უფროსები

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 17 მაისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

წარდგენა 2018 წლის 18 მაისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 29 მაისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 11 ივნისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 12 ივნისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 13 ივნისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 26 ივნისი

                       

 ჩამორვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 11 ივლისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

წარდგენა 2018 წლის 11 ივლისი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

წარდგენა 2018 წლის 27 აგვისტო

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 18 სექტემბერი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2018 წლის 11 ოქტომბერი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

გრაფიკი 2018 წლის 24 ოქტომბერი

                       

 ჩამოტვირთვა

   

წარდგენა 2018 წლის 18 დეკემბერი

                         ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2019 წლის 21 მარტი

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი

                        ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2019 წლის 14-15 მაისი

                        ჩამოტვირთვა
   

დასანიშნი კანდიდატების სია

                        ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2019 წლის 19 ივნისი

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი 2019 წლის 16 ივლისი

                        ჩამოტვირთვა
   

დასანიშნ კანდიდატთა სია 2019 წლის 2 აგვისტო

                        ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადება

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების განრიგი 2019 წლის 26 აგვისტო

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების განრიგი 2019 წლის 29 აგვისტო

                        ჩამოტვირთვა
   

სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის გასაუბრების განრიგი - 2019 წლის 21 აგვისტო

                        ჩამოტვირთვა
   

მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის რეინჯერის (კინჩხა) და ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების უფროსის გასაუბრებების განრიგი - 2019 წლის 29 აგვისტო 

                        ჩამოტვირთვა
   

დასანიშნ კანდიდატთა სია - 2019 წლის 4 სექტემბერი

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრება სექტემბერი 2019

                        ჩამოტვირთვა
   

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 2019

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრებების გრაფიკი 20-21 ნოემბერი

                        ჩამოტვირთვა
   

რეინჯერების კონკურსის განცხადება 

                        ჩამოტვირთვა
   

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი

                        ჩამოტვირთვა 
   

რეინჯერების გასაუბრება 16-17 იანვარი

                        ჩამოტვირთვა 
   

ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის გასაუბრების გრაფიკი

                        ჩამოტვირთვა
   

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი 

                        ჩამოტვირთვა 
   

ცენტრალური აპარატის გადაუბრებები 20-21 იანვარი

                        ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი

                        ჩამოტვირთვა
   

თანამშრომელთა მიღების კონკურსი 

                        ჩამოტვირთვა
    თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 10,02,2020                         ჩამოტვირთვა
    თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 28,02,2020                         ჩამოტვირთვა
    თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 17,03,2020                         ჩამოტვირთვა
   
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 27,05,2020

                         ჩამოტვირთვა
   
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 03,07,2020
                        ჩამოტვირთვა
   
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 07,08,2020
                         ჩამოტვირთვა
   
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი  04.09.2020
                        ჩამოტვირთვა
   
 
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე   04,02,2021
                        ჩამოტვირთვა
   

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 17,02,2021

                        ჩამოტვირთვა
   

თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 20,04,2021

                         ჩამოტვირთვა
   
 
თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსი 28,05,2021
                        ჩამოტვირთვა 
   
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 04,06,2021
                         ჩამოტვირთვა
   
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 17,06,2021

თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 01,07,2021

                       

ჩამოტვირთვა

ჩამოტვირთვა

   
 
თანამშრომელთან შესარჩევი კონკურსი 19,08,2021
                       

ჩამოტვირთვა