ვაკანსიები


ინფორმაცია საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველთათვის

საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 31-ე მუხლის თანახმად, საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად დაცული ტერიტორიების სააგენტო აცხადებს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.

კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე დარეგისტრირება და ელექტრონული ფორმით განაცხადის წარდგენა სასურველ ვაკანსიაზე.

   

2014 წლის 1 ოქტომბრის კონკურსის საბოლოო შედეგები

                   

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში

                   

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების შედეგები

                   

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის გასაუბრების გრაფიკი

                   

ჩამოტვირთე

   

კონკურსი სააგენტოს ცენტრალურ აპარატში 

                   

ჩამოტვირთე

   

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კონკურსის 1ეტაპის შედეგები 

                   

ჩამოტვირთვა

   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 

                   

ჩამოტვირთვა

   

გასაუბრების გრაფიკი 

                   

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 22.01.2015                     ჩამოტვირთვ
   

კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის თებერვალი

                    ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის თებერვალი 

                    ჩამოტვირთვა
    მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის    გასაუბრების შედეგები                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის თებერვალი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის მარტი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აპრილი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის მაისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის მაისი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივნისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ივნისი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის ივნისი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის ივნისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის ივლისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო                     ჩამოტვირთვა
   
კონკურსის გამოცხადების ბრძანება  2015 წლის აგვისტო
 
 
 
              ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის აგვისტო                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის აგვისტო                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                     

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის სექტემბერი         
                   

ჩამოტვირთვა

    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 11 სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის II ეტაპის შედეგები სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე                     ჩამოტვირთვა
    სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის ოქტომბერი                      ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 4-9 ნოემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 5 ნოემბერი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 6 ნოემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 13 ნოემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 წლის ნოემბერი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის 26-27 ნოემბერი                      ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2015 წლის 1 დეკემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2015 წლის 8 დეკემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2015 დეკემბერი                      ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2015 წლის დეკემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის იანვარი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის იანვარი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 21 იანვარი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 11 თებერვალი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 16 თებერვალი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 29 თებერვალი 1 მარტი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4 მარტი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის მარტი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 17 მარტი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 30 მარტი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის 7 მარტი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 11 აპრილი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 19-20 მაისი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 30 მაისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 7 ივლისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის I ეტაპის შედეგები 2016 წლის ივლისი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის შედეგები 2016 წლის 12 აგვისტო                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 13 სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი                     ჩამოტვირთვა
    გასაუბრების გრაფიკი 2016 წლის 4-7 ოქტომბერი                     ჩამოტვირთვა
   

გასაუბრების შედეგები 2016 წლის 12 ოქტომბერი

                    ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის 15 სექტემბერი 

                     ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2016 წლის  7 დეკემბერი

                     ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამარჯვებული 2016 წლის 19 დეკემბერი

                     ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის 16 იანვარი 

                     ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2017 წლის 30 იანვარი

                     ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამოცხადების ბრძანება 2017 წლის  9 მარტი

                     ჩამოტვირთვა
   

გრაფიკი 2017 წლის 30 მარტი

                     ჩამოტვირთვა
   

კონკურსის გამარჯვებულები 2017 წლის 28 აპრილი

                     ჩამოტვირთვა
   

ბრძანება 2017 წლის მაისი

                     ჩამოტვირთვა
    ბრძანება 2017 წლის ივნისი                      ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის ივნისი                      ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 12 ივნისი                      ჩამოტვირთვა
    გრაფიკი 2017 წლის 27 ივნისი                      ჩამოტვირთვა