კონტაქტი

საქართველოს გარემოსა დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

დაცული ტერიტორიების სააგენტო


საქართველო, 0114 თბილისი
გ. გულუას  ქ. # 6
ტელ./ფაქსი: 598 48 68 28;  ცხელი ხაზი: 153.
E-mail: pr.apa.gov@gmail.com

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნა: daculebi@gmail.com

მოგვწერეთ