დონორები და პარტნიორები

 

 

ევროპის კავშირი (ЕС)
http://europa.eu/

გერმანიის გარემოს დაცვის, ბუნების კონსერვაციისა და ბირთვული უსაფრთხოების სამინისტრო (BMU)
http://www.bmub.bund.de/en/ 

საფრანგეთის საელჩო
http://www.ambafrance-ge.org/

 

პროკრედიტ ბანკი (ProCreditBank)
http://www.procreditbank.ge/

  ბუნების კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირი (IUCN)
www.iucn.org
  სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი (NACRES) http://www.nacres.org/
  ჩეხეთის ბუნების კონსერვაციის სააგენტო (NCA)
http://www.bioregio-carpathians.eu/home_bioregio.html
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (giz)
   გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია (UNWTO)
http://www2.unwto.org/
 

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო (TJS)

http://tjs-caucasus.org/

 
  გლობალური წყლების მდგომარეობა კონსორციუმი (GLOWS)
http://www.worldbank.org/
  აშშ-ს შინაგანი დეპარტამენტი, საერთაშორისო ტექნიკური  დახმარების პროგრამა (DOI-ITAP) http://www.doi.gov/intl/itap/index.cfm
  მსოფლიო ბანკი  (WB)
http://www.worldbank.org/
  ბრითიშ პეტროლიუმი (bp)
http://www.bpgeorgia.ge/go/doc/1339/171749
  აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID)
http://www.usaid.gov/
  ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/caucasus/
  კავკასიის ბუნების ფონდი (CNF)                                                                 http://caucasus-naturefund.org/
  გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა (UNDP)
http://www.ge.undp.org/georgia/en/home.html
გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF)                                               http://www.thegef.org/gef/
  თბილისის ფონდი (TBC fund)
http://www.tbcfund.ge/?lan=eng&cat=2&sub=-1
   

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ) http://www.bmz.de/de/index.html

  გერმანიის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი (KfW) 
https://www.kfw.de/kfw.de.html 
  ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)                                                             http://www.czda.cz/?lang=en

თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო (TIKA) http://www.tika.gov.tr/

ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო თბილისში 
http://www.mzv.cz/tbilisi/en/index.html

 

მშვიდობის კორპუსი
http://www.peacecorps.gov/

 

საქართველოს ბანკი
http://bankofgeorgia.ge/

ორგანიზაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები"
http://www.savethechildren.org/

 

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
http://www.epfound.ge/

"ვიდეს პროექტი"- ლატვია
http://www.videsprojekti.lv/

ლატვიის გარემოს დაცვისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო
http://www.varam.gov.lv/

"პან-პარკების" საერთაშორისო ქსელი (PAN Parks)

 

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
http://w3.cenn.org/wssl/

 

საერთაშორისო ორგანიზაცია "ფაუნა & ფლორა" (FFI)
http://www.fauna-flora.org/

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://www.iliauni.edu.ge/

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (TSU) http://www.tsu.edu.ge/

ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
http://tesau.edu.ge/new/