სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ეკატერინე ძნელაძე

ელ-ფოსტა: ekaterine.dzneladze@apa.gov.ge

 

 

 
განათლება/კვალიფიკაცია

 • 1997 – 2001 წლები  - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სტატისტიკა, ეკონომიკის ბაკალავრი
 • 2001 – 2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სტატისტიკა, ეკონომიკის მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2018 წელი - ეკონომიკური სამსახურის უფროსი, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • 2017 – 2018 წლები - USAID-ის საგრანტო პროექტის აქტივობის შესყიდვების მენეჯერი, სსიპ "ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი"
 • 2016 – 2017 წლები - შესყიდვების სამსახურის კონსულტანტი, შპს საქართველოს მელიორაცია
 • 2015 – 2016 წლები - დირექტორის მოადგილე, ააიპ ქ. თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
 • 2015 წელი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი
 • 2012 წელი - მოწვეული სპეციალისტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
 • 2010 – 2015 წლები - შესყიდვების სამმართველოს ლექუფროსი, სსიპ შემოსავლების სამსახური ლექციების კურსის წამყვანი სახელმწიფო შესყიდვების
 • 2010 წელი - საფინანსო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, სსიპ შემოსავლების სამსახური
 • 2007 – 2010 წლები - სახელმწიფო შესყიდვებისა და სამეურნეო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის ინსპექცია,
 • 2006-2007 წლები - შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი, სსიპ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო
 • 2002 – 2006 წლები -  მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი
 • 2002 წელი -  ეკონომისტ-მშიფრავი, საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი
 • 2010 – 2015 წლები - შესყიდვების სამმართველოს ლექუფროსი, სსიპ შემოსავლების სამსახური ლექციების კურსის წამყვანი სახელმწიფო შესყიდვების