საფინანსო სამსახურის უფროსი

 

ირაკლი გოდუაძე 

ელ-ფოსტა: irakli.goduadze@apa.gov.ge

 

 განათლება/კვალიფიკაცია

 • 2003 - 2005 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,  მენეჯერი, მენეჯმენტის და მიკროეკენომიკის ფაკულტეტი, მაგისტრი
 • 1999 - 2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,  მენეჯერი,  მენეჯმენტის და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრი

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2020  - დღემდე - საფინანსო სამსახურის უფროსი, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • 2018 - 2020 - საფინანსო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 • 2015 - 2018 - სააგენტოს უფროსის მოადგილე, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
 • 2013 - 2015 - ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“
 • 2012 - 2013 - ფინანსური დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ „ბუნებრივი რესურსების სააგენტო“
 • 2012 - 2013 - მოწვეული კონსულტანტი, სსიპ „ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი“
 • 2012 - მოწვეული აუდიტორი, სსიპ „საჯრო აუდიტის ინსტიტუტი“
 • 2008 - 2012 - აუდიტორი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
 • 2007 - ფინანსური სპეციალისტი, შპს „International Building Company“
 • 2007 - საანგარიშსწორებო ცენტრის სახელმწიფო შემოსავლების აღრიცხვის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
 • 2005 - 2007 - საბიუჯეტო დეპარტამენტის სპეციალისტი, ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტის სპეციალისტი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 • 2001 - 2005 - ბუღალტერი, ეკონომისტი, შპს „სამეურნეო სამსახური“