ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი

გიორგი სიმონიშვილი

ტელეფონი:   +995 595 50 80 55
ელ-ფოსტა: vgiunaidze@apa.gov.ge 
განათლება/
კვალიფიკაცია

  • 2003 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა-ეკონომისტი, მიკრო ეკონომიკა და მენეჯმენტი.  


სამუშაო გამოცდილება

  • 2014 - დღემდე - ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი, დაცული ტერიტორიების სააგენტო

  • 2000 - 2004 - წარმოების უფროსი, შპს მრავალდარგოვანი საწარმო ფირმა ,,უშბა"