ჭაჭუნის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი

ნოდარ ტეტელოშვილი

ტელეფონი:  +995 577 101 811  
ელ-ფოსტა:  nteteloshvili@apa.gov.ge

 
განათლება/კვალიფიკაცია

1974 წელს დაამთავრა მოსკოვის კოპერაციული ინსტიტუტი. საქონელმცოდნე ორგანიზატორ-ეკონომისტი.


სამუშაო გამოცდილება

1989 წლიდან დღემდე არის ჭაჭუნის აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი;

1986 - 1989 წლებში იყო ავტომოყვარულთა საზოგადების თავმჯდომარე;

1979 - 1985 წლებში იყო საზკვების გაერთიანების დირექტორი;

1978 - 1979 წლებში იყო შრომითი რესურსების გამოყენების სახელმწიფო კომიტეტის რწმუნებული დედოფლის წყაროს რაიონში;

1976 - 1978 წლებში იყო დედოფლისწყაროს კომუნალურ საწარმოთა კომბინატის უფროსი;

1974 - 1976 წლებში იყო შინაგან საქმეთა განყოფილების შრომა-გამასწორებელ სამუშაოთა ინსპექციის უფროსი;

1968 - 1974 წლებში იყო ოპერატორი დედოფლისწყაროს ნავთობბაზაში;

1964 - 1965 იყო წნორის ნავთობბაზის ოპერატორი; 

1963 - 1964  წლებში იყო მოანგარიშე წნორის ნავთობაზაში.