ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი

ნოდარ ტეტელოშვილი

ტელეფონი:  +995 577 101 811  
ელ-ფოსტა:  nteteloshvili@apa.gov.ge

 
განათლება/კვალიფიკაცია

  • 1974 - მოსკოვის კოპერაციული ინსტიტუტი. საქონელმცოდნე ორგანიზატორ-ეკონომისტი


სამუშაო გამოცდილება

  • 1989 - დღემდე - ჭაჭუნას აღკვეთილის ადმინისტრაციის დირექტორი

  • 1986 - 1989 - ავტომოყვარულთა საზოგადების თავმჯდომარე

  • 1979 - 1985 - საზკვების გაერთიანების დირექტორი

  • 1978 - 1979 - შრომითი რესურსების გამოყენების სახელმწიფო კომიტეტის რწმუნებული დედოფლის წყაროს რაიონში

  • 1976 - 1978 - დედოფლისწყაროს კომუნალურ საწარმოთა კომბინატის უფროსი

  • 1974 - 1976 - შინაგან საქმეთა განყოფილების შრომა-გამასწორებელ სამუშაოთა ინსპექციის უფროსი

  • 1968 - 1974 - ოპერატორი დედოფლისწყაროს ნავთობბაზაში

  • 1964 - 1965 - წნორის ნავთობბაზის ოპერატორი

  • 1963 - 1964 - მოანგარიშე წნორის ნავთობაზაში