მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაცის დირექტორი

ზაზა გაგუა


ტელეფონი: +995 599 37 24 11
ელ-ფოსტა: gaguazaza11@gmail.com

 

განათლება/კვალიფიკაცია

 • 2011 - ილიას სახელმწიფო უნივრსიტეტი, გეოგრაფიის ფაკულტეტი სამუშაო გამოცდილება

 • 2006 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2014 - 2015 - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი

 • 2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგარტიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი

 • 2013 - 2014 - გეოფრაფიის მასწავლებელი სკოლა „ჯი ვი ენი“

 • 2012 - დამფუძნებელი, გამოგეობის წევრი ა.ა.იპ. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

 • 2011 - 2012 - გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულების კოორდინატორი, ა.ა.იპ საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

 • 2010 - 2013 - კარტოფრაფი, GIS / GPS სპეციალისტი, შ.პ.ს „ჯეოლენდი“ 

 • 2010 - 2012 - გეოგრაფიის მასწავლებელი, შპს „მწვანე სკოლა“ 

 • 2009 – 2010 წლებში - გეოგრაფიის მასწავლბელი, ეროვნული კულტურის სკოლა შპს „კაი ყმა“ 

 • 2008 - 2010 - გეოგრაფიის მასწავლებელი, ქ.თბილისის 140-ე საჯარო სკოლა 

 • 2008 - 2009 - ინსტრუქტორი, ტურისტული სააგენტო Forrest 

 • 2007 - 2008 - გეოგრაფიის მასწავლებელი, სკოლა-ლიცეუმი „თამარიონი“