მარტვილისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაცის დირექტორი

ზაზა გაგუა
ტელეფონი: +995 599 37 24 11
​ ელ-ფოსტა: gaguazaza11@gmail.com

 

განათლება/კვალიფიკაცია 2006 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის ფაკულტეტი 2011 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივრსიტეტი, გეოგრაფიის ფაკულტეტი სამუშაო გამოცდილება 2016 წლიდან დღემდე - სამეგრელოსა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის დირექტორი

2014 – 2015 წლებში - სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის სპეციალისტი
2014 წელი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგარტიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი
2013-2014 წელი - გეოფრაფიის მასწავლებელი სკოლა „ჯი ვი ენი“
2012 წელი - დამფუძნებელი, გამოგეობის წევრი ა.ა.იპ. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია
2011-2012 წლებში - გეოინფორმაციული სისტემების მიმართულების კოორდინატორი,ა.ა.იპ. საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია

2010-2013 წლებში - კარტოფრაფი, GIS/ GPS სპეციალისტი, შ.პ.ს „ჯეოლენდი
2010-2012 წლებში - გეოგრაფიის მასწავლებელი, შპს „მწვანე სკოლა“ 2009 – 2010 წლებში - გეოგრაფიის მასწავლბელი, ეროვნული კულტურის სკოლა შპს „კაი ყმა“
2008-2010 წლებში- გეოგრაფიის მასწავლებელი, ქ.თბილისის 140-ე საჯარო სკოლა
2008-2009 წლებში - ინსტრუქტორი, ტურისტული სააგენტო Forrest
2007-2008 წლებში - გეოგრაფიის მასწავლებელი, სკოლა-ლიცეუმი „თამარიონი
2007-2008 წლებში - ტურიზმის ფაკულტეტის პრაქტიკის ხელმძღვანელი, მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი „მასკი“