თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი

ვახტანგ გიუნაიძე

ტელეფონი:   +995 577 961 199
ელ-ფოსტა: vgiunaidze@apa.gov.ge 
განათლება/
კვალიფიკაცია

1993 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო-საგზაო ფაკულტეტი. კვალიფიკაცია-მშენებელი ინჟინერი.  


სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან დღემდე არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თუშეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი; 

2007-2014 წლებში იყო დაცული ტერიტორიების სააგენტოს  ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორი;

2005 - 2007 წლებში იყო ახმეტის რაიონის გამგეობის მიწათმოწყობის მთავარი სპეციალისტი;

2004 – 2005 წლებში იყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კახეთის სამხარეო სამმართველოს - მთავარი სპეციალისტი;

2003 - 2005 წლებში იყო სოფელ ქვემო ალვანის საკრებულოს წევრი;

1997 - 2004  წლებში იყო ახმეტის რაიონის მიწის მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;

1996 - 1997 წლებში იყო სოფელ ქვემო ალვანის გამგეობის მიწათმომწყობი.