ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოების საჯარო განხილვა

ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, რომელიც კოვიდ 19 პანდემიითაა გამოწვეული, 2022 წლის 26 იანვარს, 12:00 საათზე ჩანიშნული ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტყის ინვენტარიაციის შედეგების საჯარო განხილვა ონლაინ რეჟიმში გაიმართება

აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები განახორციელა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ - შპს ,,მ3“.

2021 წლის 20 დეკემბერს, კომპანიამ სააგენტოში შემდეგი დოკუმენტაცია წარმოადგინა:

  • ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტყის მართვის გეგმის პროექტი; 
  •  ჯამური ცხრილები და დაპროექტებული ღონისძიებები; 
  • ტაქსაციური აღწერები უბნების მიხედვით (ჯამში, 10 უბანი); 
  •  კარტოგრაფიული მასალები.

მიმაგრებული ფაილები:

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი. ტყის მართვის გეგმა. ტომი I

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი. ტყის მართვის გეგმა. ტომი Il

ტაქსაცია

კარტოგრაფიული მასალა

 

 შენიშვნებისა და კომენტარებისთვის, 24 იანვრამდე, დაუკავშირდით დაცული ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და მართვის სამსახურის უფროს სპეციალისტ გიორგი კაპანაძეს (ელ.ფოსტა giokapana14@gmail.com).